Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 65, 8 - 16a

Pred pár rokmi sa konalo na Slovensku sčítanie obyvateľstva. Okrem iných možností bola aj možnosť prihlásiť sa k náboženstvu. Veľmi pozorne sme tento údaj sledovali, aby sme zistili, koľko nás vlastne je. Jeho výsledok nás potešil, lebo sme zistili, že práve naša cirkev narástla. No tento údaj nemusí vypovedať o tom, koľko ľudí je aj skutočne veriacich.

V dnešnom čítaní prorok Izaiáš prirovnáva skutočne veriacich ľudí v Izraeli k strapcu hrozna na ktorom je iba pár chutných zrniečok hrozna. Pre týchto pár zrniečok má byť zachránený a požehnaný celý národ. Prečo? Izraelský národ v Starom Zákone bol obklopený mnohými pohanskými národmi, ktoré nepoznali pravého Boha - Jahveho. Klaňali sa mnohým božstvám. To zvádzalo aj mnohým Izraelitov na modloslužbu. Tým ukazovali, že hoci formálne- rodom patria k vyvolenému národu, ich srdce nepatrilo Bohu. Boží zákon mali len za akúsi formalitu, ale tento zákon ich nepribližoval k Nemu.

Niečo podobné sa môže stať aj mne. Môžem sa prihlásiť k viere, môžem aj chodiť do chrámu, či odriekať dlhé modlitby. No toto všetko ma nemusí zmeniť. Lebo toto všetko sa mi môže tiež stať len akousi formalitou, či dokazovaním si, že ja to zvládnem. Avšak viera nemá byť o výkone. Modlitba, prijímanie sviatostí, či liturgia má byť niečím, čo ma priblíži k Bohu a k ľuďom.

Preto aj Cirkev mi ponúka príklady mnohých ľudí, ktorí svoju vieru brali vážne. Či sú to postavy so Sv. písma, či zástup mnohých svätcov. Oni mi môžu pomôcť v skutočnom žití viery. Oni sú ako tie strapce na viniči, pre ktoré môžem byť aj ja požehnaný.

Ak budem aj ja brať svoj vzťah k Bohu vážne, ak neskĺznem iba do nejakého formalizmu, či uspokojení sa s nejakým výkonom, tak aj ja sa napokon stanem tým dobrým hroznom, cez ktoré bude ísť požehnanie do sveta v ktorom žijem.

Skús si dnes vyhľadať a prečítať životopis nejakého svätca, či zo súčasnosti, alebo z minulosti a modli sa k nemu, aby ti pomohol žiť naplno a odvážne svoju vieru.

o. Stanislav Činčár