Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 58, 1-11a

Istý príbeh hovorí o tom ako v USA v meste San Francisco stavali most Golden Gate. Nakoľko to bola technicky veľmi náročná stavba niesla so sebou pre pracovníkov aj dosť veľké riziko. Mnohí z nich sa báli pracovať vo veľkej výške nad oceánom, lebo sa báli, že spadnú do hlbokej vody. To sa odrazilo aj na tempe prác a termín dokončenia sa stále posúval. Preto sa hlavný projektant stavby rozhodol, nechať popod most natiahnuť veľkú sieť, ktorá by zachytila robotníka, ktorý by náhodou spadol. Táto sieť sa stala pre mnohých veľkou istotou a tak sa prestali obávať možného pádu z veľkej výšky. Takouto záchrannou sieťou je pre každého človeka - kresťana Ježiš Kristus a jeho milosrdenstvo. Ono nás chráni a pomáha nám, aby sme nespadli do hlbokých vôd hriechu a neodpustenia.

Mosty sú veľmi dôležité. Spájajú dva brehy častokrát nad hlbokou priepasťou alebo korytom rieky či potoka.

"Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?"

Často sa môže stať, že to jarmo alebo zvierajúce putá, môžu byt naštrbené vzťahy ľudí, ktorí sú nám blízky a nevedia si k sebe nájsť cestu. Vtedy nás Boh volá skrze proroka Izaiáša: "Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas, zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jakubovmu domu jeho vinu! "

Proroci boli často obyčajní ľudia milujúci Boha. Tak ako každý z nás, ktorý milujeme Ježiša Krista a žijeme svoju každodennosť vo svojom prostredí medzi ľuďmi nám blízkymi. Aj oni mali množstvo svojich blízkych.

Aj nás Boh pozýva, aby sme sa stali mostom a pomohli k zmiereniu tých, ktorí nevedia k sebe nájsť cestu. Aby aj keď to je možno nepríjemné, práve v čase pôstu sme vzali tú ťarchu na seba a skúsili pomôcť nájsť cestu k sebe ľudom, ktorí to možno nevedia alebo je to pre nich veľmi ťažké. Avšak k tomu je potrebné robiť to čo robili proroci, žiť v pokore svoj život pred Bohom. Pred Bohom, ktorý k nám prichádza v tých druhých, s ktorými sa stretávame.

Budujme pokorne úctu jeden voči druhému a nebojme sa pomáhať – byť mostom, pre tých, ktorí to potrebujú.

o. Peter Babinčák