Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 19,6 – 10c

Vedel som, kde sú Vysoké Tatry, vedel som, že tam chodievajú ľudia na turistiku a za oddychom, ale nevedel som ako sa dostanú k plesám a na vrcholy štítov, ktoré som videl na fotografiách. Keď som prišiel do Tatier bolo to ešte horšie. Dole spleť kosodreviny, cez ktorú nemožno prejsť a tam kde nebola, sa nachádzali obrovské kamene. Kde začať a kam ísť? Som tu a čo teraz?

Zrazu sa ku mne prihovoril neznámy mladík, ktorý mi navrhol: budeš so mnou chodiť po horách? Ja na to, že áno, ale neviem ako sa chodí v Tatrách. Neboj sa nič ja Ti všetko ukážem, ty len poď so mnou. A tak som vďaka neznámemu spoznal Tatry. Na konci chodníkov boli nádherné vrcholy, štíty a plesá, ktoré na začiatku nie je vidno.

Odvtedy tam chodím s rodinou, priateľmi i s farnosťou. Najprv som sa musel nechať viesť, aby som potom viedol ja.

Dnes čítame: ..., lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval. Po akých cestách a kým sme sa nechali doteraz vodiť?

Ak sme chodili po cestách a chodníkoch nerestí, neprávostí, hnevu, lži, klamstva, ohovárania, pýchy, zlosti, podvodov, preklínania, kritizovania, povyšovania, ohovárania, závisti, neodpustenia...určite nás neviedol Kristus.

Ako sa teda nechať osloviť Kristom a viesť po tom správnom chodníku? Odpoveďou je modlitba a pôst. Ako píše sv. Atanáz: Pohliadni na to, čo spôsobuje pôst! Uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, ľaká zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón. Veľkou silou je pôst a vedie človeka k veľkým úspechom.

Po akých cestách som chodil ja, po tých istých cestách budem viesť rodinu, kamarátov, kolegov, spolužiakov...

Nechajme sa osloviť Kristom a viesť po cestách cností, spravodlivosti, zľutovania, milosrdenstva, dobroty, lásky, vernosti, trpezlivosti, odpúšťania... A prečo?

Lebo na konci týchto ciest je krásna odmena POKOJ a LÁSKA.

o. Vladimír Geletka