Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Lk 1, 24 – 38

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.”

Touto vetou Mária odovzdala svoj život do Božích rúk. Mária sa úplne vkladá do vôle Boha Otca. A práve dnešný sviatok Zvestovania nám to chce pripomenúť. Keď robíme všetko, čo nám Boh povie, stávame sa nástrojmi v jeho rukách a on nás potom môže používať ako uzná za vhodné.

V skutočnosti nie je jedno, v koho rukách som ja a môj život. Vidíme to aj na príklade mnohých svätých a velikánov Biblie. Obyčajná palica na podopieranie sa v Mojžišových rukách stala niečím, čo rozdelilo vody mora. V iných rukách by prak bol detskou hračkou, ale v Dávidových rukách, ktoré sa rozhodli slúžiť živému Bohu, sa prak stal zbraňou víťazstva nad Goliášom.

Veľmi sa mi páči výrok Sv. Matky Terezy z Kalkaty: „Som ceruzka v Božích rukách.“

Keby ste videli trojročné dieťa s diamantovým prsteňom, určite by ste mu ho zobrali. Keby však malo v ruke ceruzku, bolo by vám to jedno, pretože obyčajná ceruzka má veľmi malú hodnotu. Ak ju však vložíme do rúk veľkého a známeho maliara, stane sa dôležitou.

Raz sa po jednom madridskom námestí potuloval chlapček a žobral. Ako tak chodil a pýtal od ľudí drobné, náhodou narazil na muža, ktorým nebol nik iný ako sám veľký Picasso. Maliar chlapcovi povedal: „Daj mi nejaký papier a ceruzku.“ Potom niečo na papier načmáral, podpísal to a dal žobráčikovi naspäť so slovami: „Choď a predaj to.“ A tak sa zo žobráka stal boháč len preto, lebo čarbanicu zhotovil a podpísal slávny maliar.

Aj Mária bola takouto ceruzkou v Božích rukách. Neurobila nič mimoriadne, len dovolila Bohu, aby ju používal podľa svojej vôle bez toho, aby mu kládla prekážky.

Keď Mária povedala Bohu „áno“ vedela, že to nebude jednoduché. Nepochybovala však o tom, že v jej lone rastie mimoriadne dieťa. Neustále si pripomínala: Boh je so mnou a aj jeho milosť.

Kedy si naposledy pocítil vo svojom srdci, že ťa Pán žiada, o niečo čo je veľmi náročné?

Možno ti chce zveriť výchovu dieťaťa so zvláštnymi potrebami alebo ťa poveriť starostlivosťou o chorľavú manželku (chorľavého manžela) či rodičov, alebo ťa chce požiadať, aby si sa pokúsil zvládnuť napätie vo svojom manželstve alebo vzťahu, alebo ťa chce požiadať, aby si si urovnal vzťahy v práci, v škole.

Každý z nás prežíva nejakú situáciu, v ktorej ho Boh žiada, aby urobil niečo, čo ho presahuje. A možno v danej chvíli potrebujeme povedať „áno“ Pánovi nie raz, ale veľakrát, pretože je pre nás ťažké súhlasiť s jeho plánom pre náš život.

Keď Mária povedala „áno“ – staň sa, prišiel na tento svet Ježiš, aby nás spasil a aby sa s nami podelil o svoj božský život.

Skúsme v dnešný deň napredovať, krok za krokom, a robiť to, čo od nás žiada Boh, aby sme sa stáli nástrojom v jeho rukách.

o. Jozef Kišák