Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 42, 5 - 16

Keď sa človek chystá na nejakú dôležitú úlohu, potrebuje sa dobre pripraviť. Musí mať vedomosti, rozprávať s osobami kt. niečo podobné prežili, možno potrebné náčinie a takisto správne načasovanie. To bývajú faktory úspešnej misie. Vedomosti, nástroje, kontakty, načasovanie, atď.... Každá z týchto vecí mi môže poslúžiť pri vykonaní mojej činnosti z hľadiska istoty.

Na začiatku dnešného úryvku z knihy Izaiáš sa Boh prihovára tzv. Božiemu služobníkovi. Slová o Ňom sa splňujú najpresnejšie na Ježišovi Kristovi. Záverom tohoto čítania, hovorí Boh vo veršoch 14-16 o tom, že neostane kameň na kameni, že sa všetko obráti. Sú to slová podobné tomu, čo Ježiš ohlasovaním Božieho kráľovstva uviedol na zemi....
...povediem slepých...” “Tmu pred nimi obrátim na svetlo...”.

Avšak čas, kedy Izaiáš prednáša tieto slová a kedy Boží služobník - Ježiš prichádza, nie je krátky. Je to niekoľko storočí. Je to tak dlhé čakanie, že vyvolený ľud pomaly prestáva dúfať. Ten, ktorý to tu “obráti naruby” prichádza, avšak nie hneď. Ľudia vedeli, že Boh drží slovo. Ich istotu nahlodáva čas, ako voda ktorá obmýva kameň.

Nemať kontrolu nad vecou sa časom iba zhoršuje, prichádza bezradnosť. Človek chromý od narodenia, žena chorá na krvotok mnoho rokov a ďalší, by nám o tom vedeli niečo povedať. Iste nedúfali, že ešte príde nejaká zmena. Ježiš ich však uzdravuje. ROKY trvajúce trápenia elegantne miznú Božím zásahom. Kedy a prečo Boh vykoná niečo výnimočné môže byť pre nás tajomstvom.

Prečo Boh nerobí takéto divy aj nám, tu a teraz, hneď? Toto môže byť otázka, ktorú si kladieme, keď počúvame evanjeliové zázraky.

Zamyslime sa dnes nad tým, čo čakáme od Boha, nakoľko je to užitočné pre náš večný život. Človek dbá na dobré načasovanie, aby “to vyšlo”, aby sme mali istotu. Boh nás však niekedy oberá o naše istoty, aby sme sa viac vložili do jeho rúk a verili, že jeho dary prichádzajú v najsprávnejšom čase.

o. Ján Horňák