Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 40 18-31

Pri každom športe, v každom zápase je dôležité odohrať naplno základný i nadstavený čas. Ak niečo v hre zlyháva v množstve športov existuje „Time-Out“ . Oddychový čas, kedy sa hráči zhromaždia okolo svojho trénera a on im dáva cenné rady ako výsledok zvrátiť alebo naopak ako udržať víťazstvo. Taký obraz mi prišiel na um keď som čítal úryvok dnešného Božieho Slova.

Je potrebné povedať, že udalosti 40. kapitoly sú na sklonku Babylonského zajatia. Po rokoch útrap je človek dobytý, beznádejný a schopný v rezignácií hodiť uterák do ringu. Niečo podobné sa zaiste odohrávalo v mysliach Izraelitov.

Prorok ako dobrý mentálny tréner začína klásť otázky. Otázky na ktoré sa nedá nijak inak odpovedať iba tak, že iba náš Boh je Boh jediný, ktorý stvoril a udržuje celý svet. Prorok vzbudzuje nádej a to niekoľko krát. „Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neunaví sa, neustane“ Prorok ako dobrý tréner privádza svojich zverencov k víťazstvu, skrze návrat do Božej blízkosti a istoty, že On ich Boh ich nikdy neopustí.

Dnes je veľmi jednoduché upadnúť do zármutku, apatie až depresie. Neúspech, zrada, zlyhanie v škole, problémy vo vzťahoch, ktoré nie a nie prekonať. Podobne ako Izraeliti aj my môžeme žiť v zajatí strachu, nepokoja. No prorok ti dnes chce povedať, neboj sa. Zdvihni hlavu a dôveruj Bohu. Drž sa ho a nasleduj, lebo on je mocnejší ako tvoje zajatie. Prorok dnes kričí ako ten, kto zakúsil Božiu blízkosť, jeho veľkosť a majestát. Garantuje nám, že tí, ktorí očakávajú Pána dostanú silu a nikdy sa nevyčerpajú. Ak si skleslý a pripadáš si ako v zajatí, počúvaj čo hovorí tréner prorok Izaiáš. Vezmi si Time-Out, otvor Božie Slovo a vráť sa k Otcovi. Čerpaj nevyčerpateľnú silu.

Možno si môžeme povedať : „Aké dobré je mať takého trénera, proroka.“ Prosme dnes, aby Boh posielal takýchto ľudí do našich životov, no viac prosme o to, aby sme sa my sami priblížením sa k Bohu a čerpaním z jeho nevyčerpateľnej sily stali prorokmi, ktorí prinášajú nádej.

o. Mário Csérep