Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Mk 9,17-31

Mnohé nešťastia a tragédie sa stávajú preto, lebo preceňujeme svoje sily.

Božie slovo nám dnes v túto nedeľu dáva pred náš zrak apoštolov, ktorí mali pochopiť, že nestačí iba povedať, čo sa naučili od Ježiša, ale je potrebné byť spojený s Ježišom. Keď sú apoštoli postavení do reality, že niečo nefunguje, lebo nevedia pomôcť nešťastnému otcovi, zažívajú sklamanie zo samých seba i nespokojnosť okolia. Do tejto situácie vstupuje Ježiš a on nemého a hluchého ducha vyháňa a upokojuje situáciu. Apoštoli sú zvedaví, prečo to nefungovalo. Ježiš im odpovedá, že tento duch sa nedá vyhnať ináč iba modlitbou a pôstom. Dnes si môžeme položiť otázku ako počujem - počúvam? Nie som náhodou hluchý, lebo nepočujem Boha a som necitlivý na jeho hlas? Ako počúvam a počujem ľudí okolo seba. Nie je to tak, že počujem, čo chcem počuť? Keď ma chvália, to mi robí dobre. Neobklopujem sa iba takýmito pochlebovačmi? Ako počúvam Božie slovo, keď mi ukazuje môj hriech? Neutekám pred ním? Netvárim sa, že sa to týka iných a nie mňa, lebo u mňa je všetko v poriadku? Toto sú niektoré príznaky duchovnej hluchoty. Keď zle počujeme, tak nastupuje aj nemota - teda nevieme správne a s láskou komunikovať. Uzdravenie sluchu a jazyka prichádza ako dar od Pána. Preto sa potrebujeme do Božej prítomnosti postaviť cez pôst, modlitbu, službu blížnemu, almužnu... Nepreceňujme svoje sily a prestaňme si myslieť, že vlastnými silami sa zachránime a uzdravíme. Učme sa spoliehať na Ježiša a na jeho uzdravujúci dotyk. Sv. Pavol to pochopil, keď vydáva svedectvo: „Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov: a ja som prvý z nich.“

Pane, prosíme Ťa, uzdrav nás z duchovnej hluchoty a nemoty.

Predsavzatie: dnes si nájdem 15 minút stíšenia na Ježišovu modlitbu.

o. Jozef Miňo