Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Mk 7, 31 - 37

Asi všetci poznáme rozprávku „Alibaba a štyridsať zbojníkov“, v ktorej sa pri zbieraní dreva v lese náhodou Alibababa dozvedel tajné heslo na otvorenie jaskyne. Heslo znelo: „Sezam, otvor sa!“ Jaskyňa bola tajnou skrýšou pokladov zbojníkov.

Dnešná perikopa božieho slova obsahuje veľmi podobný výraz: „Effeta“, čo znamená: „Otvor sa!“

K Ježišovi, ktorý je pri Galilejskom mori privádzajú hluchonemého človeka a prosia ho, aby naňho vložil ruku. Celý uzdravujúci úkon vyzerá trošku zvláštne, a dokonca až bizarne: „vložil mu prsty do uší, poslinil ich a dotkol sa mu jazyka“ a potom zdvihol oči k nebu, vzdychol si a povedal mu: „Effeta.“ A to vyzerá tak jednoducho. A zázrak je na svete.

Neviem koľkých hluchonemých ľudí poznáš, alebo akú máš s nimi skúsenosť. Predstavím ti svoju skúsenosť. Keď som bol v tínedžerskom veku na dvojmesačnom liečení vo Vysokých Tatrách, mali sme tam kamaráta, ktorý mal tento hendikep. Do pamäte sa mi vryl pohľad jeho očí, keď sme nechápavo stáli pred jeho tvárou. Nedokázali sme niekedy pochopiť, čo nám tento Janko hovorí. Keď chcel, aby sme rozumeli jeho slovám, tak nám ich obsah vyhláskoval prstami svojich rúk. Z pochopenia sme nakoniec mali všetci veľkú radosť.

A ako je to s tebou a so mnou? Nie sme aj my niekedy „hluchonemí“ vo svojom okolí vo vzťahu k človeku, ale predovšetkým vo vzťahu ku Kristovi? Častokrát sa sťažujeme, že nepočujeme Pánovu odpoveď a ešte ťažšie je to s našou modlitbou, ktorej niekedy ani my sami nerozumieme. Pri ťažkostiach prežívania Božej lásky máme potom aj problém pri prežívaní tej ľudskej lásky. Nepočujeme, nevnímame potreby a nedostatky iných, veľakrát ani nekomunikujeme, alebo ak áno, tak nám nerozumejú.

Pozývam ťa dnes k dvom výzvam:

  1. Otvor nanovo svoje srdce, ktoré je hluchonemé na Božiu prítomnosť a povedz: „Pane, otvor moje srdce, nech počujem tvoje „Effeta.“

  2. Navštív človeka, ktorý potrebuje obyčajnú ľudskú pomoc a možno iba vypočutie zo svojho trápenia.

o. Marek Horňák