Ornament

Tropár, 1. hlas Zástupy nebeských anjelov zostúpili na zem. – S veľkou radosťou sa prizerajú, – ako presvätá Matka prináša do chrámu chlapčeka, – Prvorodeného zo všetkého stvorenia, – a spievajú s nami pieseň prípravy na sviatok.

Kondák, 6. hlas Ako Slovo bol si u Otca neviditeľný, – ale teraz ťa vidíme v tele. – Zázračne si sa narodil z Panny – a dávaš sa vložiť do náručia staručkého kňaza. – Pokloňme sa nášmu pravému Bohu.

Prokimen, 3. hlas

Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Pričasten

Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Ornament