Ornament

Tropár, 1. hlas Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“

Kondák, 3. hlas Varujme sa pyšných rečí farizejových. – Od mýtnika sa učme pokore. – Kajúcne s ním volajme: – „Spasiteľu sveta, očisť svojich služobníkov.“

Prokimen, 1. hlas Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba.

Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy.

Verš: Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament