Ornament

5. decembra

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno (Lk 1, 51-53).

Čítanie z komentára Ctihodného Bédu na evanjelium podľa Lukáša (I, 46-51):

Slová: Vykonal veľké veci mocou svojho ramena znamenajú: prostredníctvom samého Syna Božieho. To neznamená, že Boha Otca si treba predstavovať nejako telesne, a že Syn je s ním spojený ako je spojená s telom nejaká jeho časť. Pánovým ramenom sa nazýva preto, lebo všetko povstalo skrze neho (Jn 1, 3). Lebo tak, ako vďaka svojmu ramenu môžeš pracovať, tak sa aj Slovo nazýva „Božím ramenom“, keďže svet povstal skrze Slovo. Veď ak človek vystiera svoje rameno, aby mohol niečo vykonať, nerobí tak azda preto, aby sa po jeho slovách bezprostredne uskutočnilo to, o čom hovoril? Ak by mal totiž takú veľkú autoritu, žeby sa na jeho slovo niečo stalo bez toho, žeby uviedol do pohybu telo, potom samo slovo možno pokladať za jeho rameno. A preto keď počujeme, že ramenom Boha Otca je Boží Syn, nech nám nie je na prekážku spôsob fungovania nášho tela, ale podľa miery, nakoľko sme schopní to pochopiť, uvažujme o Moci a Múdrosti Božej, vďaka ktorej všetko bolo stvorené.

Kondák:

Moc Najvyššieho rozviazala v príhodnom čase neplodnosť stareny, spravodlivej Alžbety. Teba, slávny Predchodca Pánov, počala a ukrývala sa päť mesiacov, hovoriac: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“ A keď prijala tú, čo vo svojom lone nosila Krista, naplnená Svätým Duchom veľkým hlasom zvolala: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Preto radujúc sa spolu s ňou volala: Aleluja.

Ikos:

Keďže si mal kráčať pred Pánom s duchom a mocou Eliáša, už v lone tvojej matky si bol naplnený Svätým Duchom. Tam si sa prejavil ako obdivuhodný prorok, keď si ešte pod srdcom matky radostne zaplesal pri príchode matky Pána. Spoznal si Boha, ktorého nosila Milostiplná a ústami matky si o ňom vydal svedectvo. Patrilo sa, aby sväté udalosti mali takýto slávny začiatok. I my nad tým žasneme a s radosťou ti voláme:

Raduj sa, lebo si už v matkinom lone podivnou radosťou poukázal na Pána, ktorý ťa poslal pred sebou! Raduj sa, lebo skrze teba bolo tvojej matke Alžbete zjavené vtelenie Krista! Raduj sa, lebo aj ona bola naplnená Svätým Duchom! Raduj sa, lebo aj ona sa prejavila ako predivná prorokyňa!

Raduj sa, lebo ona nazvala blaženou presvätú Pannu Máriu! Raduj sa, lebo ju pomenovala matkou Pána! Raduj sa, lebo i plod jej lona bez účasti muža je nazvaný požehnaným! Raduj sa, ohlásenie Božej Premúdrosti!

Raduj sa, svätého manželstva požehnanie! Raduj sa, prečudný výhonok z neplodného lona! Raduj sa, lebo si svojím narodením ľudí prekvapil! Raduj sa, jasný Slova Hlas!

Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ! Ornament