Ornament

30. novembra

Mária povedala: „Hľa, služobníčka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Anjel potom od nej odišiel (Lk 1, 38).

Čítanie z komentára nášho otca, svätého Ambróza, na evanjelium podľa Lukáša (Exp., II, 16): Mária nakoniec hovorí: „Hľa, služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Uvažuj o jej pokore, všimni si jej odovzdanosť. Hoci je vyvolená stať sa matkou, ona sa považuje za Pánovu služobnicu a nepovyšuje sa pre neočakávaný prísľub. Zároveň, keď samu seba nazvala služobníčkou pripravenou urobiť všetko, čo sa od nej žiada, nerobí si nárok na privilégium tak veľkej milosti. Lebo tá, čo má porodiť toho, ktorý je tichý a pokorný (porov. Mt 11, 29), sama má ukázať príklad pokory. Hľa, služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Máš poslušnosť, uvažuj o túžbe. Slová: hľa, služobnica Pánova, vyjadrujú totiž ochotu slúžiť, a slová, čo nasledujú: nech sa mi stane podľa tvojho slova, poukazujú na túžbu po naplnení.

Kondák: Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem matkou, pričom voláš: Aleluja.

Ikos: Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? A on ju s bázňou a úctou pozdravil:

Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva! Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich! Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov! Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil! Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza! Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli! Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila Svetlo zázračné! Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo! Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov! Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!

Raduj sa, panenská Nevesta! Ornament