Ornament

Tropár, 4. hlas Andrej, vlastný brat svätého Petra, – teba prvého povolal Pán do zboru apoštolov. – Pros vrúcne nášho Vládcu, – aby daroval svetu pokoj – a našim dušiam veľkú milosť.

Kondák, 2. hlas Oslávme veľkého hlásateľa právd Božích, – vlastného brata Petrovho, – ktorého povolal Pán ako prvého z apoštolov, – aby aj nám ako Petrovi, oznámil radostnú zvesť: – „Našli sme očakávaného!“

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament