Ornament

24. novembra

Anjel prišiel k nej a povedal: „Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28).

Čítanie z homílie patriarchu Fócia na Zvestovanie (2, 5): Služobník tajomstva príchodu Kráľa zastal pred Pannou a zvestoval: „Raduj sa, plná milosti! Pán s tebou!“ (Lk 1, 28). On tvojím prostredníctvom vyslobodí ľudský rod z pradávneho nešťastia a jeho kliatby. Preto aj Dávid, praotec Boha, keď berie do rúk svoju duchovnú lýru, zdá sa, že v duši tancuje od radosti, lebo vidí svadbu svojej dcéry, rýchlo preberá prorockými prstami na strunách a intonuje ľúbezný hymnus, hodný svadobnej siene Panny, ktorá prináša spásu celému svetu: Počúvaj, dcéra, pozoruj a nakloň svoje ucho. Zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom. Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvojím Pánom (Ž 44, 11-12) a Pánom nás všetkých. My ho oslavujeme spolu s celým tvorstvom so všetkou úctou, lebo je náš spoločný Pán a Stvoriteľ všetkého. Počúvaj, dcéra, a nakloň svoje ucho k poslovi Gabrielovi, lebo vďaka tomuto posolstvu a radostnej zvesti, ktorú ti prináša, bol zničený jed neposlušnosti, tak ako sa príjemnou rečou ruší tŕpke slovo. Bol zničený ten jed, ktorý prefíkaný had vložil do uší Eve, takže sa tento jed dotkol celého ľudského rodu. Ale teraz sme všetci v stave podrobiť sa a poslúchať jedine prikázania nášho Stvoriteľa.

Kondák: Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem matkou, pričom voláš: Aleluja.

Ikos: Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? A on ju s bázňou a úctou pozdravil:

Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva! Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich! Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov! Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil! Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza! Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli! Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila Svetlo zázračné! Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo! Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov! Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!

Raduj sa, panenská Nevesta! Ornament