Ornament

19. novembra

Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud” (Lk 1, 16-17).

Čítanie z komentára nášho otca, svätého Ambróza, na evanjelium podľa Lukáša (Exp. I, 36):

Pôjde pred Pánom s Eliášovým duchom a mocou. Celkom správne sú tieto dve slová spojené, lebo duch nie je nikdy oddelený od moci, ani moc od ducha. Je možné, že sa tu spomína duch a moc Eliáša preto, lebo svätý Eliáš mal veľkú moc a milosť: moc obracať duše od nevery k viere; moc viesť život v umŕtvovaní a trpezlivosti, a mal tiež ducha proroctva. Eliáš žil na púšti. Aj Ján žil na púšti. Prvého kŕmili krkavce. Tento sa živil kobylkami a zavrhnúc každú príjemnú rozkoš, zvolil si askézu a pohrdol pohodlím. Prvý nevyhľadával priazeň Achaba; tento pohrdol priazňou Herodesa. Eliáš rozdelil Jordán na dvoje; Ján ho premenil na kúpeľ prinášajúci spásu. Ján sa zhovára s Pánom na tejto zemi; Eliáš sa zjavuje s Pánom v sláve. Ján je predchodcom prvého Pánovho príchodu, Eliáš bude pri druhom príchode. Eliáš po troch rokoch skropil zem dažďom; Ján po troch rokoch obmyl vyprahnutú zem nášho tela vodou viery.

Tropár, 4. hlas: Zaplesala neplodná Alžbeta, * lebo počala svetlo, * ktoré má žiariť svetu zahalenému temnotou. * Plesaj, Zachariáš, a vďačne volaj: * „Blízko je už čas, * keď sa narodí predchodca Najvyššieho.

Sláva: I teraz: Kondák, 1. hlas: Radosťou prekypuje srdce Zachariášovo * a teší sa spolu s Alžbetou, * že im Boh dopraje dieťa. * Ján bude jeho meno, ako mu to oznámil archanjel v chráme * a stane sa krstiteľom. * My ho dnes uctievame ako sprostredkovateľa milostí. Ornament