Ornament

Tropár, 8. hlas Milosť, ktorá vychádzala z tvojich úst, – ako jasná žiara ohňa osvecuje celý svet, – odhalila svetu poklad v nezištnosti ukrytý – a nám zasa ukazuje vznešenosť pokory. – Svojím slovom nás, otče Ján Zlatoústy, poučuj – a pros Krista, Božie Slovo, – aby našim dušiam spásu daroval.

Kondák, 6. hlas Božiu milosť prijal si z nebies, – z tvojich úst sa všetci učíme klaňať jedinému Bohu v Trojici. – Teba, prepodobný a blažený Ján Zlatoústy, právom chválime, – veď ty si náš učiteľ, – lebo nám to, čo je božské, zjavuješ.

Bohorodičník, 6. hlas Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen, 1. hlas Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné. Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

Aleluja, 2. hlas Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament