Ornament

Tropár, 4. hlas Otče Anton, nasledoval si horlivého Eliáša. – Kráčal si odvážne po cestách Jána Krstiteľa. – Žil si na púšti – a svojimi modlitbami ľud si utvrdzoval v pravde. – Preto pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

Kondák, 2. hlas Predstavený otcov, svätý Anton, – opovrhol si svetskými márnosťami. – Žil si bezúhonne a pokojne, – vo všetkom si nasledoval Jána Krstiteľa, – preto ťa s ním dnes uctievame, prepodobný otče.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 7. hlas V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých. Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 6. hlas Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament