Ornament

Tropár, 1. hlas Prosíme ťa, láskyplný Bože, – pre mučenícku smrť svojich svätých, – ktorú podstúpili z lásky k tebe, – zmiluj sa nad nami a uzdrav naše bolesti.

Kondák, 2. hlas Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. – Všetko tvorstvo oslňujete jasom svojich divov. – Choroby tela uzdravujete a temnoty ducha rozptyľujete. – Ustavične za nás proste Krista Boha.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly. Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Aleluja, 4. hlas Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Pričasten Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament