Ornament

Tropár, 4. hlas Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“

Tropár, 2. hlas Videla si smrť svojho Snúbenca, – pochopila si pominuteľnosť a márnosť sveta. – Z toho dôvodu si sa zasvätila nesmrteľnému Snúbencovi. – Pôstom a poníženosťou si dosiahla u neho zaľúbenie. – Preto dnes s anjelmi sa teší, prepodobná Makrína, duša tvoja.

Kondák, 2. hlas Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

Kondák, 4. hlas Prepodobná Makrína, dobrého Boha si si zamilovala – celým srdcom, jeho kríž si vzala na svoje plecia – a s láskou si ho nasledovala, – preto si získala odpustenie hriechov.

Bohorodičník, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 4. hlas Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aleluja, 5. hlas Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

Pričasten Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Aleluja.

Ornament