Ornament Ornament <![endif]-->

Tropár, 1. hlas

Keď ste prijali svetlo a silu Ducha Svätého, * začali ste hlásať Kristovo posolstvo svetu, * pre ktoré jedného z vás mečom sťali a druhého ukameňovali. * Stali ste sa ozdobou apoštolov, Bartolomej a Barnabáš. * Dnes sa k vám utiekame. ** Proste Boha za nás, aby nám odpustil všetky hriechy.

Sláva i teraz, tropár, 6. hlas

Vo svojom Najsvätejšom Srdci, Kriste Bože, * ukázal si hĺbku svojej lásky k nám. * Daj, aby sme teraz tvoje prikázania zachovávali * a tvoju lásku láskou splácali. * V budúcom veku nám dopraj, * aby sme mali účasť na tvojej nekonečnej dobrote ** a tešili sa z krásy tvojho božstva.

Ak sa koná lítia, prednášame tento tropár a nasledovné:

Tropár, 6. hlas

Vo svojom Najsvätejšom Srdci, Kriste Bože, * ukázal si hĺbku svojej lásky k nám. * Daj, aby sme teraz tvoje prikázania zachovávali * a tvoju lásku láskou splácali. * V budúcom veku nám dopraj, * aby sme mali účasť na tvojej nekonečnej dobrote a tešili sa z krásy tvojho božstva. (trikrát)**

Diakon: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz číta nahlas túto modlitbu:

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty si požehnal päť chlebov a päťtisíc si nasýtil, preto ty sám požehnaj aj tieto chleby, pšenicu, víno a olej, a rozmnož ich v tomto meste (alebo v tejto obci, alebo v tomto svätom dome) i po celom svete. Posväť veriacich, ktorí z nich budú požívať. Lebo ty, Kriste, Bože náš, požehnávaš a posväcuješ všetko, a my ti vzdávame slávu i tvojmu Otcovi, ktorý nemá počiatku, i tvojmu presvätému, dobrotivému a životodarnému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen. Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až na veky. (3x)

Žalm 33

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť. – V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. – Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne. – Hľadal som Pána a on ma vyslyšal, * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. – Na neho hľaďte a budete žiariť, * a tvár vám nesčervenie hanbou. – Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal, * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. – Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich. – Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu. – Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * veď bohabojní núdzu nemajú. – Boháči sa nabiedia a nahladujú, * ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

Diakon: Premúdrosť.

Ľud: Požehnaj nás.

Kňaz: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru na veky vekov.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dovolil na kríži kopijou prebodnúť svoj bok, aby nám do krajnosti prejavil svoju lásku, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov Bartolomeja a Barnabáša, ktorých pamiatku dnes slávnostne slávime i ostatných svätých apoštolov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Čestnejšia si: Sláva i teraz: Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. P**ane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. A**men.Ornament