Ornament Ornament

Bratia, vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud si sadol, aby jedol a pil. Potom vstali, aby sa zabávali.“ Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.

Ornament