Časoslov.sk na zariadeniach
 

Sláva Isusu Christu!

 O projekte

Vítame Vás na stránke projektu online časoslova pre gréckokatolíkov. Našou túžbou je priniesť modlitby kontinuálneho posväcovania času vo forme, ktorá bude prístupná všetkým – tak kňazom, ako aj laikom.  Časoslov je určený pre všetkých gréckokatolíkov, túžiacich spoznať svoj obrad a naplniť svoj všedný deň modlitbou.

Projekt ČASOSLOV JE PROJEKTOM RADY PRE MLÁDEŽ KOŠICKEJ EPARCHIE (WWW.AETOS.SK).

VŠETKY UVEDENÉ TEXTY SÚ MOMENTÁLNE URČENÉ IBA PRE VNÚTORNÚ POTREBU.

POŽEHNANÝ ČAS MODLITBY!

TVORCOVIA

MANAŽÉR PROJEKTU o. Lukáš Vojčík
o. Milan Kmec
Administrácia časoslova o. Lukáš Mitro (technická stránka)
bohoslovec Dominik Gromoš (večierne a hodinky) o. Ján Pavlovský (utierne)

Podporte finančne prevádzku Projektu e-knihy Časoslov na rok 2017

Podporte nás na čísle účtu SK2102000000003293373057, variabilný symbol: 1212.

Projekt e-knihy Časoslov bol, je a aj bude stále zadarmo. Ešte pred začiatkom projektu, v prípravnej fáze, sme viedli rôzne diskusie a utvárali dohody, ktorých podstatou bola naša záruka, že sa projekt nikdy nestane plateným. Tým pádom sme získali dovolenie používať texty, na ktoré sa sťahovali autorské práva.

Avšak samotná prevádzka niečo stojí a preto Vás prosíme o milodary na pokrytie prevádzkových nákladov. Od tvorcov, ktorí týždeň čo týždeň obetujú svoj čas, nemožno požadovať, aby niesli aj ťažobu nákladov. Preto by sme Vás radi poprosili o milodary na prevádzku počas tohto obdobia pred novým rokom 2017. 

Výdavky sme zoradili podľa dôležitosti, pričom najnutnejšie sú vyššie a dodatkové sú nižšie. Najzákladnejším predpokladom je pokrytie výdavkov na doménu:

Náklady na prevádzku domény / 1 rok 60€
Účet na Apple Developer / 1 rok (prevádzka aplikácie na iOS) 110€
Účet Ionic Creator / 1 rok (v súčastnosti ho nemáme k dispozícii, zabezpečil by vyššiu funkcionalitu aplikácie) 240€
Doplnkové služby pre analýzu webu / 1 rok 90€
SPOLU: 500€

Celý proces chceme urobiť čo najtransparentnejším a samotná výzva bude trvať buď do konca roka 2016 alebo do času, dokiaľ vyzbierame sumu, ktorú potrebujeme. Celý proces pokrytia milodarov zabezpečuje o. Lukáš Vojčík (tel.č.: 0910 435 202).

Podporte nás na čísle účtu SK2102000000003293373057, variabilný symbol: 1212.