Nahrávam Udalosti

Udalosti február 2020

Udalosti Search and Views Navigation

Kalendár z Udalosti

Kalendár z Udalosti
pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27

27. JANUÁR 2020 – Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho.

28

28. JANUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

29

29. JANUÁR 2020 – Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

30

30. JANUÁR 2020 – Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. (Svätý hieromučeník Hippolyt.)

31

31. JANUÁR 2020 – Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

1

1. FEBRUÁR 2020 – Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón.

2

2. FEBRUÁR 2020 – Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

3

3. FEBRUÁR 2020 – Poprazdenstvo Stretnutia (do 8. februára vrátane). Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

4

4. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

5

5. FEBRUÁR 2020 – Svätá mučenica Agáta.

6

6. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.]

7

7. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

8

8. FEBRUÁR 2020 – Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. (Svätý mučeník Nikefor – presun z nasledujúceho dňa.)

9

9. FEBRUÁR 2020 – Nedeľa o márnotratnom synovi. Ukončuje sa sviatok Stretnutia.

10

10. FEBRUÁR 2020 – Svätý mučeník Charalampés.

11

11. FEBRUÁR 2020 – Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.

12

12. FEBRUÁR 2020 – Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

13

13. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Martinián.

14

14. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.]

15

15. FEBRUÁR 2020 – Mäsopôstna sobota – prvá zádušná. (Svätý apoštol Onezim.)

16

16. FEBRUÁR 2020 – Mäsopôstna nedeľa. (Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.)

17

17. FEBRUÁR 2020 – Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

18

18. FEBRUÁR 2020 – Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

19

19. FEBRUÁR 2020 – Svätý apoštol Archippos.

20

20. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

21

21. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

22

22. FEBRUÁR 2020 – Syropôstna sobota – pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonosných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi.

23

23. FEBRUÁR 2020 – Syropôstna nedeľa. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

24

24. FEBRUÁR 2020 – Začiatok Veľkého pôstu. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup – presun z predchádzajúceho dňa.

25

25. FEBRUÁR 2020 – Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

26

26. FEBRUÁR 2020 – Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.

27

27. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

28

28. FEBRUÁR 2020 – Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

29

29. FEBRUÁR 2020 – Sobota 1. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón. (Náš prepodobný otec Kassián.)

1
+ Export udalostí