Nahrávam Udalosti

Udalosti jún 2019

Udalosti Search and Views Navigation

Kalendár z Udalosti

Kalendár z Udalosti
pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27

27. MÁJ 2019 – Svätý hieromučeník Terapont.

28

28. MÁJ 2019 – Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

29

29. MÁJ 2019 – Ukončuje sa sviatok Paschy. (Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.)

30

30. MÁJ 2019 – Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista.

31

31. MÁJ 2019 – Poprazdenstvo Nanebovstúpenia (do 6. júna vrátane). Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. (Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora — presun z predchádzajúceho dňa.)

1

1. JÚN 2019 – Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

2

2. JÚN 2019 – Siedma nedeľa po Pasche — otcov prvého nicejského snemu. (Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.)

3

3. JÚN 2019 – Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

4

4. JÚN 2019 – Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

5

5. JÚN 2019 – Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. [Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.]

6

6. JÚN 2019 – Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač.

7

7. JÚN 2019 – Ukončuje sa sviatok Nanebovstúpenia. (Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.)

8

8. JÚN 2019 – Sobota pred Päťdesiatnicou — piata zádušná sobota. (Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna.)

9

9. JÚN 2019 – PÄŤDESIATNICA — ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.

10

10. JÚN 2019 – Pondelok Svätého Ducha. Poprazdenstvo Päťdesiatnice (do 14. júna vrátane).

11

11. JÚN 2019 – Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. (Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup — presun z predchádzajúcej nedele.)

12

12. JÚN 2019 – Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský. (Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup — presun z predchádzajúceho pondelka.)

13

13. JÚN 2019 – Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

14

14. JÚN 2019 – Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. (Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup — presun z nasledujúcej nedele.)

15

15. JÚN 2019 – Ukončuje sa sviatok Päťdesiatnice. (Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.)

16

16. JÚN 2019 – Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici — Všetkých svätých.

17

17. JÚN 2019 – Začiatok petro-pavlovského pôstu. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.]

18

18. JÚN 2019 – Svätý mučeník Leontios.

19

19. JÚN 2019 – Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

20

20. JÚN 2019 – Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. (Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.)

21

21. JÚN 2019 – Poprazdenstvo Slávnostnej poklony (do 26. júna vrátane). Svätý mučeník Julián Tarzský.

22

22. JÚN 2019 – Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.

23

23. JÚN 2019 – Nedeľa 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína.

24

24. JÚN 2019 – Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

25

25. JÚN 2019 – Svätá prepodobná mučenica Febrónia.

26

26. JÚN 2019 – Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

27

27. JÚN 2019 – Ukončuje sa sviatok Slávnostnej poklony. (Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.)

28

28. JÚN 2019 – Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. (Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.)

29

29. JÚN 2019 – Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol.

30

30. JÚN 2019 – Nedeľa 3. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov.

+ Export udalostí