Nahrávam Udalosti

Udalosti máj 2019

Udalosti Search and Views Navigation

Kalendár z Udalosti

Kalendár z Udalosti
pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29

29. APRÍL 2019 – Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

30

30. APRÍL 2019 – Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

1

1. MÁJ 2019 – Svätý prorok Jeremiáš.

2

2. MÁJ 2019 – Náš otec svätý Atanáz Veľký.

3

3. MÁJ 2019 – Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.

4

4. MÁJ 2019 – Svätá mučenica Pelágia.

5

5. MÁJ 2019 – Tretia nedeľa po Pasche — o myronosičkách. (Svätá a slávna mučenica Irena.) [Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera.]

6

6. MÁJ 2019 – Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

7

7. MÁJ 2019 – Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.)

8

8. MÁJ 2019 – Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.

9

9. MÁJ 2019 – Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

10

10. MÁJ 2019 – Svätý apoštol Šimon Horlivec.

11

11. MÁJ 2019 – Svätý hieromučeník Mókios. [Založenie Konštantínopola.] Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov (u nás 5. júla). Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

12

12. MÁJ 2019 – Štvrtá nedeľa po Pasche — o porazenom. (Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.)

13

13. MÁJ 2019 – Svätá mučenica Glykéria.

14

14. MÁJ 2019 – Svätý mučeník Izidor.

15

15. MÁJ 2019 – Polovica Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.) (Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca.)

16

16. MÁJ 2019 – Poprazdenstvo Polovice Päťdesiatnice (do 21. mája vrátane). Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

17

17. MÁJ 2019 – Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

18

18. MÁJ 2019 – Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.

19

19. MÁJ 2019 – Piata nedeľa po Pasche — o Samaritánke. (Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.)

20

20. MÁJ 2019 – Svätý mučeník Tallelaios.

21

21. MÁJ 2019 – Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

22

22. MÁJ 2019 – Ukončuje sa sviatok Polovice Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Bazilisk.)

23

23. MÁJ 2019 – Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. [Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.]

24

24. MÁJ 2019 – Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

25

25. MÁJ 2019 – Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

26

26. MÁJ 2019 – Šiesta nedeľa po Pasche — o slepom. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.)

27

27. MÁJ 2019 – Svätý hieromučeník Terapont.

28

28. MÁJ 2019 – Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

29

29. MÁJ 2019 – Ukončuje sa sviatok Paschy. (Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.)

30

30. MÁJ 2019 – Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista.

31

31. MÁJ 2019 – Poprazdenstvo Nanebovstúpenia (do 6. júna vrátane). Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. (Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora — presun z predchádzajúceho dňa.)

1

1. JÚN 2019 – Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

2

2. JÚN 2019 – Siedma nedeľa po Pasche — otcov prvého nicejského snemu. (Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.)

+ Export udalostí