Nahrávam Udalosti

Udalosti apríl 2019

Udalosti Search and Views Navigation

Kalendár z Udalosti

Kalendár z Udalosti
pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1

1. APRÍL 2019 – Naša prepodobná matka Mária Egyptská.

2

2. APRÍL 2019 – Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. (Svätý mučeník Teodor z Pergy — presun z 21. apríla.)

3

3. APRÍL 2019 – Náš prepodobný otec a vyznávač Nikina, igumen Médikiovho kláštora. (Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley — presun z nasledujúceho dňa.)

4

4. APRÍL 2019 – Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.

5

5. APRÍL 2019 – Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. (Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky — presun z 22. apríla.)

6

6. APRÍL 2019 – Sobota 5. týždňa Veľkého pôstu — Akatistová. (Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.)

7

7. APRÍL 2019 – Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov — presun z predchádzajúceho dňa. (Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.)

8

8. APRÍL 2019 – Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.

9

9. APRÍL 2019 – Svätý mučeník Eupsychios. (Svätý mučeník Sáva Stratilat — presun z 24. apríla.)

10

10. APRÍL 2019 – Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. (Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup — presun z 26. apríla.)

11

11. APRÍL 2019 – Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. (Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný — presun z 27. apríla.)

12

12. APRÍL 2019 – Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.

13

13. APRÍL 2019 – Sobota svätého a spravodlivého Lazára.

14

14. APRÍL 2019 – Kvetná nedeľa.

15

15. APRÍL 2019 – Svätý a veľký pondelok.

16

16. APRÍL 2019 – Svätý a veľký utorok.

17

17. APRÍL 2019 – Svätá a veľká streda.

18

18. APRÍL 2019 – Svätý a veľký štvrtok.

19

19. APRÍL 2019 – Svätý a veľký piatok.

20

20. APRÍL 2019 – Svätá a veľká sobota.

21

21. APRÍL 2019 – SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY.

22

22. APRÍL 2019 – Svetlý pondelok.

23

23. APRÍL 2019 – Svetlý utorok.

24

24. APRÍL 2019 – Svetlá streda.

25

25. APRÍL 2019 – Svetlý štvrtok. Svätý apoštol a evanjelista Marek.

26

26. APRÍL 2019 – Svetlý piatok.

27

27. APRÍL 2019 – Svetlá sobota.

28

28. APRÍL 2019 – Druhá nedeľa po Pasche — o Tomášovi. (Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros.) (Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.) [Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.]

29

29. APRÍL 2019 – Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

30

30. APRÍL 2019 – Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

1

1. MÁJ 2019 – Svätý prorok Jeremiáš.

2

2. MÁJ 2019 – Náš otec svätý Atanáz Veľký.

3

3. MÁJ 2019 – Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.

4

4. MÁJ 2019 – Svätá mučenica Pelágia.

5

5. MÁJ 2019 – Tretia nedeľa po Pasche — o myronosičkách. (Svätá a slávna mučenica Irena.) [Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera.]

+ Export udalostí