Nahrávam Udalosti

Udalosti december 2018

Udalosti Search and Views Navigation

Kalendár z Udalosti

Kalendár z Udalosti
pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26

26. NOVEMBER 2018 – Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.

27

27. NOVEMBER 2018 – Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.)

28

28. NOVEMBER 2018 – Prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.)

29

29. NOVEMBER 2018 – Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.)

30

30. NOVEMBER 2018 – Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný.

1

1. DECEMBER 2018 – Svätý prorok Nahum.

2

2. DECEMBER 2018 – Nedeľa 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk.

3

3. DECEMBER 2018 – Svätý prorok Sofoniáš.

4

4. DECEMBER 2018 – Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský.

5

5. DECEMBER 2018 – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

6

6. DECEMBER 2018 – Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

7

7. DECEMBER 2018 – Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup.

8

8. DECEMBER 2018 – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

9

9. DECEMBER 2018 – Nedeľa 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios.

10

10. DECEMBER 2018 – Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

11

11. DECEMBER 2018 – Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

12

12. DECEMBER 2018 – Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.

13

13. DECEMBER 2018 – Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. [Svätá mučenica Lucia Panna.]

14

14. DECEMBER 2018 – Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.

15

15. DECEMBER 2018 – Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. (Svätý prorok Aggeus – presun z nasledujúcej nedele.)

16

16. DECEMBER 2018 – Nedeľa svätých praotcov.

17

17. DECEMBER 2018 – Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

18

18. DECEMBER 2018 – Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

19

19. DECEMBER 2018 – Svätý mučeník Bonifác.

20

20. DECEMBER 2018 – Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista (do 24. decembra vrátane). Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.

21

21. DECEMBER 2018 – Svätá mučenica Juliána.

22

22. DECEMBER 2018 – Sobota pred Kristovým narodením. Svätá veľkomučenica Anastázia. (Desiati svätí mučeníci z Kréty – presun z nasledujúcej nedele.)

23

23. DECEMBER 2018 – Nedeľa svätých otcov.

24

24. DECEMBER 2018 – Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

25

25. DECEMBER 2018 – NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA.

26

26. DECEMBER 2018 – Poprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista (do 30. decembra vrátane). Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.

27

27. DECEMBER 2018 – Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov.

28

28. DECEMBER 2018 – Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédií. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa – presun z predchádzajúcej stredy.)

29

29. DECEMBER 2018 – Sobota po Kristovom narodení. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista.

30

30. DECEMBER 2018 – Nedeľa po Kristovom narodení – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. (Nedeľa pred Osvietením.) Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska – presun z nasledujúceho dňa. (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.)

31

31. DECEMBER 2018 – Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista.

1

1. JANUÁR 2019 – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

2

2. JANUÁR 2019 – Predprazdenstvo Osvietenia (do 5. januára vrátane). Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

3

3. JANUÁR 2019 – Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

4

4. JANUÁR 2019 – Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

5

5. JANUÁR 2019 – Sobota pred Osvietením. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.

6

6. JANUÁR 2019 – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

+ Export udalostí