UVEDENÉ TEXTY SÚ URČENÉ PRE VNÚTORNÚ POTREBU PROJEKTU ČASOSLOV.SK.
ZMENIŤ VEĽKOSŤ PÍSMA: A A A

 Nedeľa 16. APRÍL 2017; meniny: Dana, Danica
SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY.
1. hl. Svetlý týždeň 

Utiereň vzkriesenia 
(Christos voskrese 65-72).

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Ap. 1. začalo (Sk 1, 1-8); Jn 1. začalo (1, 1-17) 
Lit. rúcho svetlé – biele, zlaté, strieborné.
Menlivé časti z Paschy (Christos voskrese 72-73) (227). Po úvodnom zvolaní sa spieva tropár Paschy s veršami – práve tak, ako na utierni, antifóny Paschy, vchod Paschy. Tropár a kondak Paschy, namiesto Svätý Bože: Ktorí ste v Krista, namiesto Dôstojné: Anjel zvestoval a Osvieť sa. Namiesto Požehnaný, ktorý prichádza:, Videli sme pravé svetlo:, Nech sa naplnia ústa naše, Nech je požehnané Pánovo meno: a Sláva: I teraz: v prepustení sa berie tropár sviatku. 
Myrovanie (prípadne zajtra).

Požehnanie pokrmov 
(74-75 Christos voskrese).

Večiereň 
(75-77 Christos voskrese)
Jn 65. začalo (20, 19-25)

Z hľadiska čítaní a katiziem sa začína prvý, letný polrok. Celý Svetlý týždeň sú všetky požehnania s krížom. Počas Svetlého týždňa sú cárske dvere stále otvorené. Počas Svetlého týždňa, na rozdiel od nasledujúceho obdobia, sa po úvodnom zvolaní svätej liturgie a trojnásobnom tropári berú aj paschálne verše – ako na začiatku utierne. Celú Päťdesiatnicu sa nespieva „Kráľu nebeský“ a nekľačí sa.


 Paschálna utiereň

Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeliteľnej Trojici v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.
Kňaz: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, * život daroval. 
Ľud: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, * život daroval. (dvakrát;to isté sa spieva aj po veršoch)
Verš 1: Nech povstane Boh a stratia sa jeho nepriatelia, spred jeho tváre prchnú tí, čo ho nenávidia. 
Verš 2: Ako sa rozplýva dym, nech sa stratia;ako sa vosk roztápa pred ohňom. 
Verš 3: Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, ale spravodliví nech zaplesajú.
Verš 4: Toto je deň, ktorý učinil Pán, radujme sa a veseľme sa z neho. 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov Amen. 
Kňaz: Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol: 
Ľud: A tým, čo sú v hroboch, život daroval. 

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša veľkú ekténiu. Ak nie, berieme
Pane, zmiluj sa. (12x)
S
láva: I teraz:)

Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe)
Z
a pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.
Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.
Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.
Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.
Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.
Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.
Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.
Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.
Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.
Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Zvolanie:

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kánon, 1. hlas

Pieseň 1

Irmos: Je vzkriesenia deň, * šťastím, ľudia, plesajme. * Slávnosť Pánova, Pascha. * Veď od smrti k životu * a zo zeme do nebies * priviedol nás Boh náš, Kristus. * Spievajme víťaznú pieseň.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Posväťme si zmysly! * Uzrieme žiariaceho Krista * v neprístupnom svetle vzkriesenia * a jasne počujeme jeho pozdrav: „Pokoj vám!“ *Radosťou nám zaplesajú srdcia.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Nech sa nebesia dôstojne veselia, * nech sa raduje zem, * nech spieva celý vesmír viditeľný i neviditeľný, * lebo žije Kristus, * radosť všetkých vekov.

Katavásia: Je vzkriesenia deň, * šťastím, ľudia, plesajme. * Slávnosť Pánova, Pascha. * Veď od smrti k životu * a zo zeme do nebies * priviedol nás Boh náš, Kristus. * Spievajme víťaznú pieseň.

Pieseň 3

Irmos: Príďte a pite z nového prameňa, * ktorý nevyviera zázračne z kameňa. * Je to zdroj nesmrteľnosti, * hrob, ten, čo nám daroval Krista, * našu záchranu a silu.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Dnes je všetko plné svetla, * nebo, zem i priepasť podsvetia.* 

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Nech oslavuje všetko tvorstvo * vzkriesenie Kristovo. * Ono je našou spásou.

Včera som bol pochovaný s tebou, Kriste, * dnes s tebou vstávam z mŕtvych. * Včera som s tebou pnel na kríži. Preto osláv ma, Spasiteľ, * vo svojom kráľovstve.

Katavásia: Príďte a pite z nového prameňa, * ktorý nevyviera zázračne z kameňa. * Je to zdroj nesmrteľnosti, * hrob, ten, čo nám daroval Krista, * našu záchranu a silu.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme
Pane, zmiluj sa. (3x)
S
láva: I teraz:)

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Zvolanie:

Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ipakoj, 4. hlas

Keď Márie prišli včas ráno * a kameň z hrobu našli odvalený, * anjel im vyčítal: * „Prečo hľadáte Boha, odetého večným svetlom, * medzi mŕtvymi ako človeka? * Pozrite si v hrobe plachty! * Choďte a zvestujte svetu, * že Pán vstal a smrť premohol, * lebo je Syn Boží, * ten, čo spasil ľudské pokolenie.“

Pieseň 4

Irmos: Bohom osvietený prorok Habakuk, * stoj s nami na stráži * pri hrobe Kristovom * a ukáž nám svetlom odetého anjela, * prinášajúceho radostnú zvesť, * že svetu prišla spása, * lebo z hrobu vstal Kristus, * všemohúci Boh.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Ako prvorodený * zrodil sa Kristus z Márie Panny. * Ako človek zjavil sa medzi nami. * Baránkom ho nazývali. * Nepoškvrneným, lebo hriech sa ho nedotkol. * Náš Spasiteľ, * náš opravdivý Boh, * mal meno Dokonalý.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Ako jednoročný baránok * za všetkých nás bol zabitý Kristus,* naša odmena, naša sláva, * žertva dokonalá. * Ale z hrobu zažiaril nám * ako jasné slnko pravdy.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Praotec Boží Dávid * radostne tancoval pred archou zmluvy. * Aj my, svätý ľud Boží, * keď vidíme splnenie predpovede, * vrúcne sa radujme, že vstal z mŕtvych Kristus, * všemohúci Boh.,

Katavásia: Bohom osvietený prorok Habakuk, * stoj s nami na stráži * pri hrobe Kristovom * a ukáž nám svetlom odetého anjela, * prinášajúceho radostnú zvesť, * že svetu prišla spása, * lebo z hrobu vstal Kristus, * všemohúci Boh.

Pieseň 5

Irmos: Bdejmeže od včasného rána. * A miesto myrhy pejme pieseň Vládcovi, * a uzrieme Krista, slnko pravdy. * On daroval život všetkým.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Tvoju bezmedznú dobrotu * zakúsili na sebe väzni predpeklia. * Teraz krokom radostným * na svetlo vystupujú * a teba, Kriste, večná Pascha, oslavujú.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Príďme k hrobu so sviecami * v ústrety Kristovi, Ženíchovi, * a spolu s anjelskými zbormi oslávme * spásonosného Baránka Božieho.

Katavásia: Bdejmeže od včasného rána. * A miesto myrhy pejme pieseň Vládcovi, * a uzrieme Krista, slnko pravdy. * On daroval život všetkým.

Pieseň 6

Irmos: Zostúpil si do hlbín zeme. * Rozbil si večné veraje, * čo držali zviazaných väzňov, Kriste. * A po troch dňoch ako Jonáš z veľryby * slávne si vstal z hrobu.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Zachoval si panenstvo Panny * pri svojom narodení, Kriste. * Podobne pri vzkriesení * ostali nedotknuté pečate hrobu. * A otvoril si nám bránu do raja.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Pane môj, živá a nezničiteľná žertva, * ako Boh sám seba daroval Otcovi, * svojím zmŕtvychvstaním vzkriesil si Adama, * nášho praotca.

Katavásia: Zostúpil si do hlbín zeme. * Rozbil si večné veraje, * čo držali zviazaných väzňov, Kriste. * A po troch dňoch ako Jonáš z veľryby * slávne si vstal z hrobu.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme
Pane, zmiluj sa. (3x)
S
láva: I teraz:)

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Zvolanie:

Lebo ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ našich duší, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kondák, 8. hlas

Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, * a zničil si vládu pekla. * Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. * Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ * Apoštolom si mier daroval * a mŕtvym vzkriesenie.

Ikos:

Ešte pred východom slnka Slnko ženy v hrobe hľadali. * Vzájomne sa posmeľovali: * „Poďme, priateľky, vonnými masťami pomažme životodarné telo, * čo odpočíva v hrobe a vzkriesilo padlého Adama. * Ponáhľajme sa ako mudrci k jasličkám, * aby sme sa mu poklonili. * Miesto darov prinesme myrhu * nie plienkami, ale pohrebnými rubášmi zavinutému * a s plačom volajme: * Vstaň, Vládca, a vráť zosnulým život!“

Videli sme Kristovo vzkriesenie, pokloňme sa svätému Pánu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu. Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba iného nepoznáme, tvoje meno vyznávame. Poďte všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď hľa, krížom prišla radosť do celého sveta. Vždy dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol smrť. (trikrát)

Stichira, 6. hlas

Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, * ako predpovedal, * daroval nám život večný * i veľké milosrdenstvo.

Pieseň 7

Irmos: Ten, čo v peci zachránil mládencov, * stal sa človekom. * Trpel ako smrteľník. * A pre zásluhy svojich strastí * smrteľných odieva nádherou neporušiteľnosti * jediný požehnaný, * Boh našich otcov oslávený.

Ženy s voňavkami, plné lásky, * išli k tvojmu hrobu, * so slzami hľadali ťa mŕtveho, * ale s radosťou sa ti klaňali vzkriesenému * a tajomstvo Paschy * tvojim učeníkom zvestovali.

Víťazstvo nad smrťou oslavujeme, * i zrušenie predpeklia. * Nový, večný život sa začína,* radostne ospevujme dobrodinca, * jediného požehnaného, * Boha našich otcov osláveného.

Naozaj večne bude žehnaná a ospevovaná * táto noc našej spásy * ako jasná zora krásneho dňa, * svedok Kristovho vzkriesenia, * lebo v nej je večné Svetlo, * z hrobu všetkým zažiarilo.

Katavásia: Ten, čo v peci zachránil mládencov, * stal sa človekom. * Trpel ako smrteľník. * A pre zásluhy svojich strastí * smrteľných odieva nádherou neporušiteľnosti * jediný požehnaný, * Boh našich otcov oslávený.

Pieseň 8

Irmos: To je ten zvestovaný svätý deň, * prvý v týždni, * Pán a Kráľ roku, * sviatok nad všetky sviatky, * slávnosť nad slávnosti. * V ňom velebíme Krista na veky.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Poďte, deti novej vinice, * vo výročný deň vzkriesenia,* zúčastnime sa na oslave Krista * v jeho božskom kráľovstve. * Ospevujme ho ako Boha naveky.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Obzri sa, Sion, a hľaď. * Zhromaždila sa k tebe * ako lúče Božej žiary, * od západu, od severu i od mora, * i z východu všetka rodina tvoja, * aby v tebe velebila Krista naveky.

Verš: Svätá Trojica, Bože náš, sláva tebe.

Všemohúci Otče, Slovo i Duchu, * jediný Bože v troch osobách, * večný a nemeniteľný, * v tvojom mene sme pokrstení. * Teba velebíme na veky.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme
Pane, zmiluj sa. (3x)
S
láva: I teraz:)

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Zvolanie:

Lebo sa požehnáva tvoje meno a oslavuje sa tvoje kráľovstvo, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Medzispev na deviatej piesni:

Anjel zvestoval požehnanej: *„Prečistá Panna, raduj sa. *Plesaj, Nepoškvrnená. *Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu * a zosnulých vzkriesil. *Radujte sa, ľudia!“

Pieseň 9

Irmos: Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. * Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. * Raduj sa a plesaj teraz, Sion. * A ty, prečistá Bohorodička, *teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Aký božský a ľúbezný, * aký sladký je tvoj hlas. * Prisľúbil si, že s nami iste ostaneš * do konca vekov, Kriste. * A my, tvoji verní, jasáme, * lebo si posilnil našu nádej.

Verš: Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Ó, Pascha preveľká a najsvätejšia, Kriste, * ó, múdrosť a Božie Slovo i sila, * daruj nám skutočne ťa prijímať * v bezvečerný deň tvojho kráľovstva.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme
Pane, zmiluj sa. (3x)
S
láva: I teraz:)

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Zvolanie:

Lebo teba chvália všetky nebeské mocnosti a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Exapostilárion

Telom si usnul * sťa mŕtvy, * Kráľu a Pane náš. * Na tretí deň si vstal z mŕtvych. * Adama si vzkriesil z hrobu * a smrť si zničil. * Obeť nesmrteľná * a spasenie sveta. (trikrát)

Chvály, 1. hlas
Žalm 148

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. * Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach. * Tebe, Bože, patrí pieseň.

Chváľte ho, všetci jeho anjeli;* chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. * Tebe, Bože, patrí pieseň.

Chváľte ho, slnko a mesiac;* chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;– chváľte ho, nebies nebesia * a všetky vody nad oblohou. – Nech chvália meno Pánovo, * lebo na jeho rozkaz boli stvorené. – Založil ich navždy a naveky;* vydal zákon, ktorý nepominie. – Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: * obludy morské a všetky hlbiny, –oheň, kamenec, sneh a dym, * víchrica, čo jeho slovo poslúcha,– vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre, – divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo. – Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia, – mládenci a panny, starci a junáci nech chvália meno Pánovo, * lebo iba jeho meno je vznešené. – Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc. – Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú;* jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. – Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. – Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare. – Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom. – Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach. – Oslavu Boha nech majú na perách * a v rukách meč dvojsečný, – aby sa pomstili na pohanoch * a potrestali národy, – aby ich kráľom nasadili putá * a ich veľmožom železné okovy.

Verš: Aby ich súdili podľa písaného práva. * Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

Žalm 150

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni! * Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Verš: Chváľte ho za jeho činy mohutné;* chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

(1. hlas) Velebíme tvoje spasiteľné utrpenie, Kriste, * a oslavujeme tvoje vzkriesenie.

Verš: Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Pane, na kríži si zomrel a smrť premohol, * preto udeľ pokoj dňom nášho života, * lebo Ty jediný si všemohúci.

Verš: Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Svojím zmŕtvychvstaním, Kriste, * olúpil si peklo a vzkriesil človeka. * Aj nám dovoľ s čistým srdcom * oslavovať ťa a velebiť.

Verš: Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi;všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kriste, ospevujeme tvoj vznešený príchod na svet. * Z Panny si sa narodil, * hoci si neopustil lono Otcovo. * Trpel si ako človek * a dobrovoľne si podstúpil smrť na kríži. * Ako z lôžka si z hrobu vstal, * aby si ľuďom daroval život. * Sláva tebe, Pane.

Stichiry Paschy, 5. hlas

Verš: Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

Pascha požehnaná sa nám dnes zjavila, * Pascha nová a svätá, * obeť tajuplná, * obeť prevznešená, * slávny Kristus Vykupiteľ, * žertva nepoškvrnená, * obeta nesmierna, * dar veriacim, * Baránok, ten, čo nám otvoril brány raja, * Ježiš, * čo posväcuje všetkých verných.

Verš: Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, * ako sa vosk roztápa ohňom.

Príďte, ženy, čo ste Krista videli, * a povedzte Sionu: * „Prijmi od nás zvesť radostnú * o Kristovom vzkriesení. * Vyzdob sa a plesaj, * a raduj sa, Jeruzalem. * Veď si videl Krista Kráľa * ako Ženícha vystúpiť z hrobu.“

Verš: Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, * ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať.

Včas ráno prišli sväté ženy * k hrobu darcu života. * Našli na kameni sedieť anjela * a on ich takto oslovil: * „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? * Prečo oplakávate nesmrteľného? * Choďte, * oznámte vzkriesenie učeníkom.“

Verš: Toto je deň, ktorý učinil Pán. * Plesajme a radujme sa z neho.

Slávnosť prekrásna, * slávnosť Pánova, * Pascha. * Svitol nám svätý deň Vzkriesenia. * Druh druha radostne pozdravme! * Ó, deň blažený, * ty si nás zbavil smútku, * lebo z hrobu svojho dnes * ako zo svadobnej komnaty vyšiel Kristus. * Ženy šťastím naplnil * a prikázal: „Oznámte to apoštolom!“

Sláva i teraz, 5. hlas

Je vzkriesenia deň! * Všetci radostne jasajme, * druh druha objímajme, * bratmi sa nazývajme. * Pre vzkriesenie odpusťme nepriateľom * a takto zaspievajme:

Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol*a tým, čo sú v hroboch, * život daroval. (trikrát)

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme
Pane, zmiluj sa. (12x)
S
láva: I teraz:)

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)
Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.
Kňaz: Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.
Kňaz: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Zvolanie:

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme
Pane, zmiluj sa. (12x)
S
láva: I teraz:)

Vykonajme našu rannú modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Celý deň prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána.
Po každej prosbe zbor spieva: Daruj nám, Pane.
Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána.
Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána.
Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.
Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.
Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz zvoláva:

Lebo ty si dobrý a láskyplný Boh, tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.

A kňaz hovorí potichu túto modlitbu:

Najsvätejší Pane, ktorý žiješ na výsostiach a svojím vševidiacim okom sleduješ každú bytosť, pred tebou sme sklonili svoju dušu i telo. A prosíme ťa, Svätý svätých: požehnaj nás svojou neviditeľnou rukou zo svojho svätého príbytku. Vo svojej dobrote a láske odpusť nám všetky poklesky vedomé i nevedomé. A našej duši i telu udeľ potrebné milosti.

A zvoláva:

Lebo ty nás miluješ a chrániš, Bože náš, tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Diakon: Premúdrosť!
Ľud: Požehnaj nás.
Kňaz: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru na veky vekov.
Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.
Ľud: Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. * Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. * Raduj sa a plesaj teraz, Sion. * A ty, prečistá Bohorodička, *teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
ĽudKristus slávne vstal z mŕtvych,  smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch,  život daroval. Pane, zmiluj sa! (3x) Požehnaj!
Kňaz: Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Osvieť sa: Kristus slávne vstal: Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Kňaz: Christós voskrése!
ĽudVoístinnu voskrése. (celé trikrát)

Potom na koniec spievame: Kristus slávne vstal z mŕtvych: (3x) celý tropár. I nám daroval život večný, pokloňme sa jeho slávnemu vzkrieseniu.

 Paschálne hodinky

Takto sa modlíme namiesto hodiniek, povečeria a polnočnice celý Svetlý týždeň. 

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.
Kňaz: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, * život daroval. 
Ľud: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * a tým, čo sú v hroboch, * život daroval. (dvakrát;to isté sa spieva aj po veršoch)
Verš 1: Nech povstane Boh a stratia sa jeho nepriatelia, spred jeho tváre prchnú tí, čo ho nenávidia. 
Verš 2: Ako sa rozplýva dym, nech sa stratia;ako sa vosk roztápa pred ohňom. 
Verš 3: Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, ale spravodliví nech zaplesajú.
Verš 4: Toto je deň, ktorý učinil Pán, radujme sa a veseľme sa z neho. 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov Amen. 
Kňaz: Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol: 
Ľud: A tým, čo sú v hroboch, život daroval. 

Videli sme Kristovo vzkriesenie, pokloňme sa svätému Pánu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu. Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme, a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba iného nepoznáme, tvoje meno vyznávame. Poďte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď hľa, krížom prišla radosť do celého sveta. Vždy dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol smrť. (trikrát)

Ipakoj

Keď Márie prišli včas ráno * a kameň z hrobu našli odvalený,* anjel im vyčítal: * „Prečo hľadáte Boha, odetého večným svetlom, * medzi mŕtvymi ako človeka? * Pozrite si v hrobe plachty! * Choďte a zvestujte svetu, * že Pán vstal a smrť premohol, * lebo je Syn Boží, * ten, čo spasil ľudské pokolenie.

Kondák, 8. hlas

Až do hrobu si zostúpil, nesmrteľný, * a zničil si vládu pekla. * Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. * Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ * Apoštolom si mier daroval * a mŕtvym vzkriesenie.

Tropár

V hrobe si bol telesne, v podsvetí s dušou, veď si Boh, v raji so zločincom a na prestole si bol s Otcom a Duchom, všetko naplňujúci, neobsiahnuteľný Kriste.

Sláva:

Tvoj hrob, Kriste, ukázal sa ako darca života, * skutočne krajší ako raj a svetlejší nad akúkoľvek kráľovskú komnatu, * on je prameň nášho vzkriesenia.

I teraz, bohorodičník

Raduj sa, posvätený božský príbytok Najvyššieho. * Lebo skrze teba, Bohorodička, * bola daná radosť tým, ktorí volajú: * Požehnaná si medzi ženami, * nepoškvrnená vládkyňa.

Pane, zmiluj sa. (40x)
S
láva i teraz:
Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
mene Pánovom požehnaj, otče.
Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ak sa modlí kňaz, zvoláva: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
ĽudKristus slávne vstal z mŕtvych,  smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch,  život daroval. Pane, zmiluj sa! (3x) Požehnaj!
Kňaz: Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Kristus slávne vstal: Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Kňaz: Christós voskrése!
ĽudVoístinnu voskrése. (celé trikrát). 

Potom na koniec spievame: Kristus slávne vstal z mŕtvych: (3x) celý tropár. I nám daroval život večný, pokloňme sa jeho slávnemu vzkrieseniu.

 Liturgické čítania


Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

Evanjelium na večierni: = z daného dňa.

1. začalo (Sk 1, 1 – 8)

Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Svätého Ducha príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Svätým Duchom.“ A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Jn 1. začalo (1, 1 – 17)

/Číta sa vo viacerých jazykoch, najmä po starosloviensky, grécky, latinsky, hebrejsky a slovensky./

–––––

V náčaľi bi Slóvo, i Slóvo bi k Bóhu, i Bóh bi Slóvo.

En arché én ho logos, kai ho logos én pros ton Theon, kai Theos én ho logos.

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.

Beréšít hájá haddábár vehaddábár hájá écel háelohím vélohím hájá haddábár.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

–––––

Séj bi iskoni k Bóhu. Vsja ťím býša, i bez nehó ničtóže býsť, jéže býsť.

Hutos én en arché pros ton Theon. Panta di autu egeneto, kai chóris autu egeneto ude hen ho gegonen.

Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est.

Hú hájá beréšít écel háelohím. Hakkol nihjá al-jádó úmibbaleádáv lo nihjá kol ašer nihjá.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

–––––

V tóm živót bi, i živót bi svít čelovíkom: I svít vo ťmi svítitsja, i ťma jehó ne obját.

En autó zóé én, kai hé zóé én to fós tón anthrópón. Kai to fós en té skotia fainei, kai hé skotia auto u katelaben.

In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.

Bó hájú chajjím vehachajjím hájú háór libené háádám. Háór méír bachošech vehachošech lo hissígó.

V ňom bol život a život bol svetlo ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

–––––

Býsť čelovík póslan ot Bóha, ímja jemú Ioánn. Séj priíde v sviďíteľstvo, da sviďíteľstvujet o svíťi, da vsi víru ímut jemú.

Egeneto antrópos apestalmenos para Theu, onoma autó Ióannés. Hutos élten eis martyrian, hina martyrésé peri tu fótos, hina pantes pisteusósin di autu.

Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes; hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum.

Íš hájá šálúach méét elohím úšemó Jóchánán. Hú bá leédút, leháíd al háór kedé šea-lpív jaamínú hakkol.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.

–––––

Ne bi tój svít, no da sviďíteľstvujet o svíťi.

Uk én ekeivos to fós, all hina martyrésé peri tu fótos.

Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine.

Hú lo hájá háór; hú bá leháíd al háór.

On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

–––––

Bi svít ístinnyj, íže prosviščájet vsjákaho čelovíka hrjadúščaho v mír.

Én to fós to aléthinon, ho fótizei panta antrópon, erchomenon eis ton kosmon.

Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem, venientem in mundum.

Háór háamittí, hamméír lekol ádám, bá el háólám.

Bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, čo prichádza na svet.

–––––

V míri bi, i mír ťím býsť, i mír jehó ne pozná. Vo svojá priíde, i svoí jehó ne prijáša.

En tó kosmó én, kai ho kosmos di autu egeneto, kai ho kosmos auton uk egnó. Eis ta idia élthen, kai hoi idioi auton u parelabon.

In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt.

Báólám hájá veal-jádó nihjá háólám, veháólám lo hikkíró. Hú bá el šelló veélle ašer ló lo kibbelú ótó.

Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali.

–––––

Jelícy že prijáša jehó, dadé ím óblasť čádom bóžiim býti, vírujuščym vo ímja jehó. Íže ne ot króve, ni ot póchoti plotskíja, ni ot póchoti múžeskija, no ot Bóha rodíšasja.

Hosoi de elabon auton, edóken autois exusian tekna Theu genesthai, tois pisteuusin eis to onoma autu, hoi uk ex haimatón ude ek thelématos sarkos ude ek thelématos andrós all ek Theu egennéthésan.

Qoutquot autem acceperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui crederunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed, ex Deo nati sunt.

Abál lekol ašer kibbelú ótó, hammaamíním bišemó, nátan tokef lihjót báním lélohím. Vehém lo middám velo méchéfec habbásár nóledú, af lo méchéfec geber, kí im méelohím.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

–––––

I Slóvo plóť býsť, i vselísja v ný.

Kai ho logos sarx egeneto kai eskénósen en hémin.

Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.

Haddábár nihjá básár vešáchan betóchénú.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

–––––

I víďichom slávu jehó, slávu jáko jedinoródnaho ot Otcá, ispólň blahodáti i ístiny.

Kai etheasametha tén doxan autú, doxan hós monogenus para patros, plérén charitos kai alétheias.

Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.

Vaanachnú ráínú et kebódó, kebód bén jáchíd millifné ábív, málé chesed veemet.

A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má Jednorodený od Otca, plný milosti a pravdy.

–––––

Ioánn sviďíteľstvujet o ném, i vozzvá hlahóľa: séj bi, jehóže rích, íže po mňí hrjadýj, predo mnóju býsť, jáko pérvije mené bi.

Ióannés martyrei peri autu kai kekragen legón: hutos én hon eipon: ho opisó mu erchomenos, emprosthen mu gegonen, hoti prótos mu én.

Ioannes testimonium perhibet de ipso et clamat dicens: „Hic erat, quem dixi: Qui post me venturus est, ante me factus est, quia prior me erat.“

Jóchánán héíd áláv vekárá beámró: „Ze hú šeámartí áláv, habbá acharaj hú kebár lefánaj, kí kodem lí hájá.“

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

–––––

I ot ispolnénija jehó my vsi prijáchom, i blahodáť voz blahodáť. Jáko zakón Moyséom dán býsť: blahodáťže i ístina Ísus Christóm býsť.

Hoti ek tu plérómatos autu hémeis pantes elabomen, kai charin anti charitos. Hoti ho nomos dia Móyseós edothé, hé charis kai hé alétheia dia Iésu Christu egeneto.

Et de plenitudine eius nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia; quia lex per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est.

Hén mimmelóó kullánú kibbalnú, vechesed al chesed; kí hattórá nittená al-jedé Moše, vehachesed viháemet báú derech Jéšúa Hammášíach.

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Jn 65. začalo (20, 19 – 25)

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!” Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Svätého Ducha. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Dvojča, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.” Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.”

Liturgický kalendár priebežne spracúva podľa Typikona o. ThLic. Marcel Gajdoš, predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie. Texty čítaní pochádzajú z oficálnych bohoslužobných kníh: Apoštolár, Gréckokatolícka eparchia Košice, 2012 a Evanjeliár, Misionár, Michalovce, 2001.

 Posvätné čítanie

Poučné slovo nášho Otca sv. Jána Zlatoústeho, konštantinopolského acibiskupa, na Svätý a slávny deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha

Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom unavil, nech teraz prijme odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes prijme spravodlivú mzdu. Kto prišiel po tretej hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po šiestej hodine, nech nepochybuje, lebo nebude ukrátený. Kto váhal až do deviatej hodiny, nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka ako prvého. Uspokojí toho, čo prišiel o jedenástej hodine práve tak, ako toho, čo pracoval od prvej hodiny. K poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.