2% PRE ALŽBETKU

2% PRE ALŽBETKU

 

 

Milí priatelia,
ak máte ešte možnosť darovať 2% z vašich daní za rok 2018, môžete tak urobiť pre našu 5-ročnú dcérku Alžbetku, ktorá je zázračná aj vďaka svojej diagnóze – detský autizmus.

 

Z peňazí budú hradené predovšetkým terapie a pomôcky, ktoré nám pomáhajú v napredovaní.

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 sa vyplní VEĽKÝM paličkovým písmom. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI by ti mal vystaviť tvoj zamestnávateľ.

 

Tieto dokumenty by som potreboval vyplniť, podpísať a doručiť ak sa dá do konca marca osobne, alebo na adresu uvedenú pod občianskym združením, aby som si to mohol dať do kopy a odniesť na daňový úrad (lehota je do 30. apríla). Je aj možnosť že tieto dva dokumenty odnesieš na daňový úrad sám, ale to by som ťa potom poprosil odfotiť to a poslať mi emailom (alzbetagargalikova@gmail.com) alebo cez messenger.

 

Ďakujem za tvoju ochotu pomôcť.

 

o. Róbert Krolák

 

Príloha k Vyhláseniu (.docx)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (.pdf)